Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử
39 người đã bình chọn
 Liên kết website
Thống kê: 25.604
Online: 9

CÁC BỘ PHẬN CHUYÊN MÔN XàHÒA XUÂN ĐÔNG

(7 CHỨC DANH CÔNG CHỨC)

TRƯỞNG CÔNG AN XÃ
 HUỲNH KIM BÌNH
CHỈ HUY TRƯỞNG BCHQS XÃ
 NGUYỄN TRUNG THÀNH 
VĂN PHÒNG UBND XÃ
LÊ SĨ HIỆP - NGUYỄN LÊ DIỄM TÍN
TƯ PHÁP - HỘ TỊCH
NGÔ THỊ KIM ĐỊNH - NGUYỄN VĂN ĐAN
VĂN HÓA - XÃ HỘI
PHẠM VĂN QUỐC - LÊ HỮU PHƯỚC
ĐỊA CHÍNH
NGUYỄN KHẮC VŨ - NGUYỄN THỊ YÊN
TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN
PHẠM TRƯỜNG