Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử
39 người đã bình chọn
 Liên kết website
Thống kê: 25.592
Online: 17

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC ĐẢNG ỦY HÒA XUÂN ĐÔNG

BÍ THƯ ĐẢNG ỦY

TRẦN VĂN THƯ

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC

LÊ ĐỨC DUY

PHÓ BÍ THƯ

HUỲNH MINH THƯỜNG

VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY

VŨ THỊ HOÀI OANH

TỔ CHỨC – KIỂM TRA

LÊ KIM TRỪ

TUYÊN GIÁO – DÂN VẬN

LÊ KIM TRỪ