Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử
39 người đã bình chọn
 Liên kết website
Thống kê: 25.621
Online: 7

Hòa Xuân Đông được thành lập theo Nghị định số 96/CP ngày 27/8/1994 của Chính Phủ trên cơ sở xã Hòa Xuân chia tách thành 03 xã Hòa Xuân Đông, Hòa Xuân Tây, Hòa Xuân Nam. Xã Hòa Xuân Đông có 06 thôn, gồm: Thôn Bàn Thạch; Hiệp Đồng; Thạch Tuân 1; Thạch Tuân 2; Phú Khê 1 và Phú Khê 2. Trụ sở làm việc của Đảng ủy – HĐND – UBND – UBMTTQVN xã Hòa Xuân Đông nằm trên địa bàn Thôn Bàn Thạch.

Từ khi có Đảng Cộng sản, Hòa Xuân Đông là một trong những vùng đất được Đảng tìm đến để thắp sáng ngọn lửa lý tưởng Cách mạng từ năm 1935. Trong cuộc kháng chiến trường kỳ chống Thực dân Pháp, Hòa Xuân Đông là địa đầu chiến tuyến của tỉnh Phú Yên và vùng tự do Liên khu 5, là lũy thép ngăn chặn giặc Pháp không thể qua sông Bàn Thạch. Sau khi giải phóng Núi Hiềm, Hòa Xuân Đông đã làm tròn trách nhiệm một xã hậu phương, chi viện rất nhiều sức người, sức của cho chiến trường Tây nguyên và bắc Khánh Hòa.

          Trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ, Hòa Xuân Đông là địa bàn chiến lược trọng yếu, là yết hầu quan trọng ở cửa ngõ phía nam tỉnh, là nơi giằng co quyết liệt giữa ta và địch suốt 21 năm ròng. Hòa Xuân Đông đã góp nhiều công sức mở đường, vận chuyển những chuyến hàng từ miền Bắc XHCN và tạo hành lang an toàn cho vận chuyển một khối lượng vũ khí về tuyến sau, góp phẩn cho sự nghiệp giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.

Với quyết tâm xây dựng quê hương Hòa Xuân Đông ngày một giàu đẹp, văn minh. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hòa Xuân Đông phát huy thành tựu đạt được, ra sức khắc phục khó khăn; xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và Nhân dân tập trung thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Đến ngày 22/12/2016, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Công nhận xã Hòa Xuân Đông “Xã đạt chuẩn nông thôn mới” năm 2016.