Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử
39 người đã bình chọn
 Liên kết website
Thống kê: 25.600
Online: 17

 • Thực hiện Công văn số 1476/SNV-TTr, ngày 13/12/2017 của Sở Nội vụ về việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung thông tin, số điện thoại đường dây nóng thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU, ngày 03/6/2013 của Ban Thường vụ tỉnh ủy; Công văn số 3916/UBND-NV, ngày 11/7/2018 của UBND huyện Đông Hòa về việc thông báo thay đổi số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhân phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU, ngày 03/6/2013 của Ban Thường vụ tỉnh ủy.

  UBND xã Hòa Xuân Đông thông báo số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU, ngày 03/6/2013 của Ban Thường vụ tỉnh ủy từ các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn xã như sau:

  1. Số điện thoại đường dây nóng của Sở Nội vụ:

  - Giám đốc Sở:                        0988.606.779; 02573.506345

  - Phó Giám đốc Sở:                 0914.736.310

  - Chánh Thanh tra Sở:             0905.221.108

  - Thanh tra Sở:                        02573.842.733

  - Phòng Cải cách hành chính:  02573.842.954

  2. Số điện thoại đường dây nóng của UBND huyện Đông Hòa:

  - Chủ tịch UBND huyện:                  0911.360.050

  - Trưởng Phòng Nội vụ huyện:         02573.531052; 0909523309

  3. Số điện thoại đường dây nóng của UBND xã Hòa Xuân Đông:

  - Chủ tịch UBND xã:               0983.017.441

  - Văn phòng UBND xã:          02573.515.844

  UBND xã Hòa Xuân Đông thông báo đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân biết, phối hợp thực hiện./.