Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử
39 người đã bình chọn
 Liên kết website
Thống kê: 25.869
Online: 22

Vừa qua (07-5), Đảng bộ cơ quan Văn phòng HĐND tỉnh tổ chức sinh hoạt chuyên đề về phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của đảng viên trong công tác tham mưu đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc khát sát, giám sát chuyên đề thường xuyên, không báo trước của HĐND, Thường trực, các ban HĐND tỉnh.

Dự và chỉ đạo buổi sinh hoạt chuyên đề có các đồng chí: Nguyễn Xuân Ký, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phó Bí thư Đảng Đoàn; Nguyễn Đức Thành, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Văn phòng.

Tại cuộc sinh hoạt, đại diện 05 chi bộ của Đảng bộ đã trình bày các báo cáo tham luận liên quan đến việc phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên công chức trong công tác tham mưu đổi mới nâng cao hiệu quả chất lượng các cuộc khảo sát, giám sát ở từng lĩnh vực, bộ phận phụ trách như: Trong việc nghiên cứu, tham mưu đề xuất các nội dung giám sát chuyên đề, thường xuyên, đột xuất của Hội đồng nhân dân, Thường trực, các ban HĐND tỉnh và theo dõi việc giải quyết các kiến nghị sau giám sát; trong đổi mới việc thu thập hồ sơ, tài liệu, xây dựng đề cương, kế hoạch cho cuộc khảo sát, giám sát; trong đổi mới công tác tổ chức triển khai các cuộc khảo sát, giám sát; trong công tác tham mưu phục vụ giám sát giải quyết kiến nghị cử tri, đơn thư khiếu nại, tố cáo giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh; trong công tác chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất, hậu cần phục vụ chu đáo các hoạt động khảo sát, giám sát.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phó Bí thư Đảng Đoàn ghi nhận đánh giá cao việc lựa chọn chủ đề tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề

Sau khi nghe tham luận, các đại biểu sôi nổi tham gia phát biểu ý kiến và thống nhất nhận định, việc lựa chọn chủ đề sinh hoạt chuyên đề rất thiết thực, gắn với hoạt động thực tiễn của các bộ phận tham mưu phục vụ cho hoạt động của HĐND, Thường trực và các ban HĐND tỉnh. Cùng với đó, công tác chuẩn bị tổ chức cuộc sinh hoạt đã được các chi bộ tích cực triển khai tại chi bộ trước đó và được các đảng viên hưởng ứng nhiệt tình tham gia đóng góp ý kiến đối với từng bài tham luận. Theo đó, các bài tham luận đều có sự chuẩn bị chu đáo, sự nghiên cứu, tìm tòi chuyên sâu nên đã nêu rõ những kết quả đạt được tích cực, đồng thời chỉ ra tồn tại, hạn chế và đề xuất một số giải pháp để nâng cao hiệu quả chất lượng các cuộc giám sát, khảo sát như: các cán bộ đảng viên cần tiếp tục nghiên cứu nắm vững quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực phụ trách; thường xuyên theo dõi, nắm bắt kịp thời kết quả giải quyết các kiến nghị sau giám sát, phát hiện kịp thời những nội dung, vấn đề chậm được giải quyết để tham mưu giám sát, tái giám sát; chủ động thu thập thông tin, tài liệu để củng cố hồ sơ giám sát đảm bảo yêu cầu…

Phát biểu chỉ đạo tại buổi sinh hoạt, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phó Bí thư Đảng Đoàn ghi nhận, đánh giá cao việc lựa chọn chủ đề tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề của cơ quan đảm bảo thiết thực, gắn với hoạt động chuyên môn của cán bộ, đảng viên trong cơ quan; các bài tham luận có sự chuẩn bị chu đáo, sự nghiên cứu công phu. Đồng chí nhấn mạnh, trong thời gian tới các cán bộ, đảng viên cần tiếp tục chủ động cập nhật thông tin một cách chuyên sâu, có hệ thống và khoa học để tham mưu nội dung giám sát, khảo sát đạt chất lượng, hiệu quả; cần nghiên cứu tìm hiểu kỹ nội dung, vấn đề lựa chọn giám sát để chọn mẫu giám sát; cần áp dụng công nghệ thông tin để triển khai trong hoạt động để mang lại hiệu quả; đổi mới phương pháp giám sát. Mặt khác cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban HĐND tỉnh, giữa các cán bộ đảng viên ở các bộ phận của các chi bộ; mỗi cán bộ đảng viên cần phát huy tính tiên phong gương mẫu, tinh thần đoàn kết để nâng cao hiệu quả hoạt động trong công tác tham mưu giám sát, khảo sát phục vụ các hoạt động của cơ quan dân cử.

Đảng viên tham luận tại buổi sinh hoạt

Phát biểu kết luận buổi sinh hoạt, đồng chí Nguyễn Đức Thành, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Văn phòng HĐND tỉnh yêu cầu các các chi bộ và đảng viên cần quán triệt các chủ trương, chính sách, các quy định liên quan đến hoạt động của cơ quan dân cử, nhất là hoạt động giám sát; cán bộ đảng viên cần phát huy vai trò trong công tác tham mưu liên quan đến lĩnh vực phụ trách, lựa chọn vấn đề giám sát, chú trọng đến vấn đề dư luận quan tâm từ các nguồn thông tin của cử tri; làm tốt công tác thu thập tài liệu, thông tin, xây dựng đề cương, kế hoạch giám sát đảm bảo tính khoa học, theo luật định; phát huy vai trò đảng viên trong công tác theo dõi, đôn đốc đối với các kiến nghị sau giám sát, riêng đối với những kiến nghị chậm thực hiện cần tham mưu tái giám sát; cán bộ đảng viên phát huy tinh thần trách nhiệm trong công tác chuẩn bị tốt các điều kiện cơ sở vật chất, phương tiện để đảm bảo cuộc giám sát đạt hiệu quả.

Ngay sau cuộc sinh hoạt chuyên đề này, Đảng bộ sẽ ban hành nghị quyết chuyên đề để triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ và đến từng đảng viên./.

Phạm Thị Hà (Văn phòng HĐND tỉnh)


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.