Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử
39 người đã bình chọn
 Liên kết website
Thống kê: 25.847
Online: 12

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN CỦA CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH

UBND XÃ HÒA XUÂN ĐÔNG – TUẦN 43/2020

(Từ ngày 19/10/2020 đến ngày 23/10/2020)

 

TT

Thứ

ngày

Sáng

Chiều

1

Thứ hai

19/10

- CT. PCT Họp BTV ĐU.

- PCT. KT làm việc tại cơ quan.

- CT; PCT làm việc tại cơ quan.

- PCT. KT Họp góp ý Kế hoạch bảo vệ môi trường dự án Tuyến nối Quốc lộ 1A đến khu xử lý rác thải, nước thải và chất thải nguy hại của Khu kinh tế Nam Phú Yên, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên.

2

Thứ ba 20/10

- CT dự Hội nghị phổ biến Luật xây dựng, nhà ở tại thị xã.

- PCT. KT dự tiếp công dân định kỳ tại thị xã.

- PCT. VH làm việc tại cơ quan.

- CT họp sơ kết 9 tháng đầu năm và phương hướng 3 tháng cuối năm 2020 tại NHCSXH thị xã Đông Hòa.

- PCT làm việc tại cơ quan.

3

Thứ tư

21/10

- CT, PCT làm việc tại cơ quan.

- CT dự họp tại cơ quan Quân sự thị xã

- PCT. VH làm việc tại cơ quan.

- PCT. KT họp rà soát cấp GCNQSDĐ tại thị xã

4

Thứ năm

22/10

- CT dự xét duyệt chính sách chính trị tại cơ quan Quân sự thị xã.

- PCT làm việc tại cơ quan.

 

- CT, PCT làm việc tại cơ quan.

5

Thứ sáu

23/10

- CT, PCT.KT làm việc tại cơ quan.

- CT, PCT. KT làm việc tại cơ quan.

- PCT. VH dự tuyên truyền BHXH tại xã.

 

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Tin liên quan