Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử
39 người đã bình chọn
 Liên kết website
Thống kê: 25.855
Online: 9

Vào lúc 03 giờ 45 phút, ngày 10/02 tại UBND xã tổ chức buổi Lễ giao quân năm 2020 tiễn đưa 31 thanh niên lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc, trong đó: 30 thanh niên chính thức (có 03 thanh niên tham gia LL. CAND), 01 thanh niên dự bị. 100% thanh niên có sức khỏe tốt, phẩm chất chính trị bảo đảm phục vụ nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.