Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử
39 người đã bình chọn
 Liên kết website
Thống kê: 25.873
Online: 14

     Trong 2 ngày 18 &19/02/2020, Đảng bộ xã Hòa Xuân Đông tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Hòa Xuân Đông lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Về dự đại hội: đồng chí Bùi Thanh Toàn – TUV. Bí thư Huyện ủy; đ/c Nguyễn Phi Hổ - phó Bí thư TT Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện; đ/c Võ Đinh Tiến – PBT. HU, Chủ tịch UBND huyện; đ/c Nguyễn Văn Tĩnh - UVBTV, Trưởng BTC HU; đ/c Nguyễn Tấn Sang - UVBTV, Trưởng ban TGHU; đ/c Lê Tấn Thảo - UVBTV, PCT. UBND huyện; đ/c Nguyễn Đình Hữu - UVBTV, PCT. HĐND huyện; đ/c Trần Khắc Quang - UVBTV, Trưởng CA huyện; đ/c Nguyễn Thành Thân – Chủ tịch UBMTTQVN huyện, các đồng chí trong BTV Huyện ủy, lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng huyện ủy; lãnh đạo Đảng ủy các xã, thị trấn, các đồng chí nguyên lãnh đạo xã qua các thời kỳ, Mẹ VNAH Lê Thị Bọ, các ban ngành, đoàn thể xã và 120 đại biểu chính thức.

    Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết đã đề ra. Hệ thống chính trị được củng cố, đổi mới phương thức; từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền; khẳng định và phát huy vai trò của MTTQ, các đoàn thể tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

     Kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua:

    Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 137,5% so với Nghị quyết đề ra; Tổng giá trị sản phẩm xã hội ước đạt 404, 9 tỷ đồng tăng 44,4 tỷ đồng so với Nghị quyết. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 38,8 triệu đồng/người/năm, vượt 9,7% so với Nghị quyết. Năm 2016 được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, trước 2 năm so với Nghị quyết đề ra. Thực hiện Chương trình xóa đói giảm nghèo, đến năm 2020: 32 hộ, chiếm tỷ lệ 0,96%, giảm bình quân 0,99%/năm, đạt 99% so với Nghị quyết; tỷ lệ hộ Trung bình 60%, hộ khá, giàu 36,17%. Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được đẩy mạnh…

 

    Phát huy kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ; phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; năng động, sáng tạo, huy động, sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực phát triển KT-XH nhanh và bền vững; Phấn dấu giữ vững xã đạt chuẩn nông thôn mới tiến tới xây dựng xã Nông thôn mới nâng cao vào năm 2025. Toàn Đảng bộ quyết tâm thực hiện hiệu quả “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với xây dựng, chỉnh đốn Đảng; cương quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Phấn đấu, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt 12%, thu ngân sách tăng bình quân 6%/năm, thu nhập bình quân đầu người đạt 52 triệu đồng/người, tỉ lệ hộ nghèo giảm dưới 0,12%…

      Đại hội đã bầu ra BCH nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 15 đồng chí, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII gồm 14 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Hoàng tái đắc cử Bí thư Đảng ủy, Huỳnh Minh Thường và Lê Đức Duy – Phó Bí thư Đảng ủy.

    

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.