Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử
39 người đã bình chọn
 Liên kết website
Thống kê: 25.840
Online: 18

Sáng ngày 10/7/2020 tại Hội Trường UBND xã, Đảng bộ xã Hòa Xuân Đông tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. 

Kết quả đạt trong được 6 tháng đầu năm 2020: 

1. Nông nghiệp: Tổng diện tích gieo sạ vụ Đông Xuân năm 2019 -2020,  gieo sạ 784 ha/706 ha đạt 111% so với Nghị quyết, năng suất bình quân: 73,66 tạ/ha, sản lượng: 5.774,9 tấn. Vụ Hè Thu gieo sạ: 676/785 ha đạt 86,11 %. Diện tích chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng dưa hấu là 30ha.

2. Nuôi trồng thủy sản: Nuôi tôm nước lệ 35/70,6 ha, đạt tỷ lệ 50%; nuôi cá nước ngọt: 30 ha.

3. Quản lý đất đai - Xây dựng cơ bản - Tài nguyên khoáng sản: xử phạt VPHC: 14 trường hợp (11 trường hợp khai thác khoáng sản trái phép, 02 trường hợp xây dựng đất hành lang đường bộ, 01 đất đai).

Đăng ký thực hiện 03 công trình: Hệ thống thoát nước thải khu dân cư đoạn nối tiếp từ nhà ông Trương Đình Thi đến Trường Tiểu học Trần Phú điểm Thạch Tuân 1; Trung tâm thể thao xã Hòa Xuân Đông; Xây dựng mới cổng, tường rào, nhà kho Nhà văn hóa thôn Thạch Tuân 2. 

4. Thu ngân sách: 3.169.777.356 đ chiếm tỷ lệ 58,19 % so với dự toán thị xã và HĐND xã.

5. Văn hóa - xã hội: phối hợp với các ban ngành đoàn thể tuyên truyền phòng chống dịch COVID - 19. phối hợp các thôn rà soát, lập danh sách các đối tượng đế nghị hỗ trợ Đại dịch Covid - 19.

6. Quốc phòng - an ninh: Tổ chức giao quân: 31/31 thanh niên đạt 100 % chỉ tiêu giao.

7. Công tác phát triển đảng viên 04/22, đạt 18,18 % chỉ tiêu giao.

         Nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2020, Đảng ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Nông nghiệp: Chỉ đạo HTX tăng cường công tác chống hạn. Tuyên truyền vận động nhân dân chăm sóc đồng ruộng, trừ sâu, diệt chuột, ...... Tăng cường công tác quản lý Nhà Nước trong lĩnh vực quản lý đất đai, xây dựng, tài nguyên khoáng sản, xử lý nghiêm các trường hợp lấn chiếm, khai thác đất, khoáng sản trái phép. Công tác xây dựng nông thôn mới: Duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí trong Bộ tiêu chí Quốc gia xây dựng Nông thôn mới, phấn đấu giữ vững xã đạt chuẩn nông thôn mới tiến tới xây dựng Nông thôn mới nâng cao. Tập trung thu ngân sách đạt và vượt kế hoạch cấp trên giao. Chuẩn bị tốt công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2021. Mặt trận và các hội, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. 

Tại Hội Nghị sơ kết, Đảng bộ xã tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho hai đồng chí: Lê Thanh Nghĩa và Phạm Văn Hùng - 45 năm tuổi đảng đang sinh hoạt tại chi bộ thôn Phú Khê 2.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.