Chiều ngày 23/8/2022 UB. MTTQVN thị xã, Hội liên hiệp Phụ nữ thị xã Đông Hòa phối hợp UBND xã, UB. MTTQVN, Hội liên hiệp phụ nữ xã tổ chức nghiệm thu và bàn giao nhà Đại đoàn kết cho hộ bà Nguyễn Thị Kim Chúc, thuộc diện hộ nghèo năm 2022 ở thôn Bàn ...