Sáng ngày 13/7/2023 UBND xã phối hợp Hội Khuyến học thị xã Đông Hoà tổ chức tập huấn triển khai Bộ tiêu chí công dân học tập giai đoạn 2021-2030.Về dự tập huấn có ông Nguyễn Ngọc Chấn - Chủ tịch Hội khuyến  học thị xã Đông Hoà; ông Vũ Quốc Huy - ...